: 090 056 5700

OUTBOUND CALL CENTER SERVICE


ลูกค้าเป็นผู้รับสายจากการติดต่อโดยเจ้าหน้าที่ Call Center ทำหน้าที่ติดต่อออกไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่กำหนดไว้ ด้วยเทคโนโลยี และทีมงานผู้ให้บริการของ Thai Call Center คุณมั่นใจได้ว่าลูกค้าที่ได้รับการติดต่อจะได้รับความประทับใจ เชื่อมั่นในบริษัทของคุณ เพราะเราดูแลลูกค้าของคุณดุจหนึ่งลูกค้าของเราเสมอ

การวางแผนการทำงาน และการเตรียมพร้อมก่อนการโทรออก (Outbound) ของทีมงาน
Call Center คือ


• การวางกลยุทธ์การติดต่อที่ชัดเจน กำหนดขั้นตอน ,กำหนด เรื่องที่ติดต่อ และการวัดผล
• วิเคราะห์ลูกค้าก่อนการโทรออก เพื่อกำหนดรูปแบบของบทสนทนาที่เหมาะสม
• เจ้าหน้าที่ Outbound ผ่านการอบรมการทำ Tele เชิงรุก
• ตรวจสอบการสนทนาโดย Supervisor เพื่อทำการแนะนำเพิ่มเติม หรือการขอข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อผลสำเร็จในการปิดการให้บริการ

รูปแบบการให้บริการในส่วนงาน Outbound (เชิงรุก) มีดังนี้
• TELEMARKETING
• SURVEY
• CLEAN UP DATA
• CUSTOMER SERVICE
• TELE BILLING REMINDER
• RESCUE