: 090 056 5700

INBOUND CALL CENTER SERVICE


คือการให้บริการรับสายจากลูกค้า โดยลูกค้าเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามา และเจ้าหน้าที่ Call Center ทำหน้าที่รับสายและให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการติดต่อ ด้วยเทคโนโลยี และทีมงานผู้
ให้บริการของ Thai Call Center คุณมั่นใจได้ว่าลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาจะได้รับการบริการที่สมบูรณ์แบบ รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ
ลูกค้าทุกรายที่ติดต่อเข้ามา จะได้รับการกล่าวทักทายที่สุภาพ อ่อนโยน พร้อม
ให้บริการ โดยทีมงานเตรียมพร้อมในเรื่อง...

  • ระบบกระจายสายที่ถูกต้องแม่นยำ ตามเมนูการติดต่อของลูกค้า
  • ข้อมูลพื้นฐานแสดงที่หน้าจอเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อสายเข้า ลูกค้าจะได้ รับทราบว่า โทรมาที่ใด ใครเป็นผู้รับสาย และการกล่าวทักทายที่สุภาพจากเจ้าหน้าที่
  • เจ้าหน้ามีความพร้อมในการให้บริการ คือ มีทักษะในการฟัง, สอบถาม, นำเสนอ, ตอบคำถาม, ปิดการขาย, การบันทึกข้อมูลงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 

รูปแบบการให้บริการในส่วนงาน Inbound มีดังนี

  • ORDER TAKING
  • INFORMATION CONTACT CENTER
  • CUSTOMER SERVICE
  • EVENT REGISTRATION